Nahçivan Turu ( Van-Erzurum-Kars Dahil )


  Bayrak                           Konum              Arma

 

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ( Azerice: Naxçıvan Muxtar Respublikası;

Azerbaycan'da 6 milyon, İran'da ise 23 milyon kişi tarafından konuşulan Türkçe'nin Oğuz (Batı) lehçelerinden biri olan Azerice, Azerbaycan'ın resmi dilidir.

Alfabe

Azerbaycan'da 1991'den bu yana Latin alfabesi kullanılsa da, eski Kiril alfabesi de hala yaygın denebilecek ölçüde kullanılmaktadır. İki alfabe arasında aşağıda gösterildiği gibi birebir ilişki vardır (ancak Kiril alfabesinde harflerin sırası değişiktir):
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Rusça: Нахичеванская Автономная Республика), kısa ifade edildiğinde ise Nahçıvan olarak bilinen,

Kökü itibarıyla dünyanın en eski dilleri arasında yer alan Farsça, milattan yediyüz yıl öncesine ait açık tarihi ve bin yıllık yazılı eserleriyle İran’ın köklü ve sağlam kültürünü komşu ülkelere kadar tanıtmıştır.
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bağlı, etrafı kara ile çevrili bir ülkedir.

Nahçivan Cumhuriyeti

bkz. Azerbaycan


...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Azerbaycan Cumhuriyeti'ne bağlı bir özerk cumhuriyettir. Kuzeyi ve doğusu

Azerbaycan resmî adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti (Azericesi: Azərbaycan Respublikası), Güney Kafkasya'da bir devlet. Kuzeyde Rusya, kuzey batıda Gürcistan, güney batıda Ermenistan, güneyde İran ve güney batıda Türkiye (Nahcivan sınırı) ile komşudur. Doğu sınırını Hazar Denizi çizmektedir. Bir kısmı Avrupa ve bir kısmı Asyadadır. Başkenti Bakü'dür.
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Ermenistan ile, güneyi ve batısı da

Ermenistan (Ermenice: Հայաստան, Hayastan, Hayq), Asya’nın batısında yer alan bir devlet. Kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan, batısında Türkiye, güneyinde Nahçıvan ve İran yer alır. Güney Kafkas Dağları ile Karadeniz ve Hazar Denizi arasında kalan bölgede denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Başkenti Erivan'dır.
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

İran topraklarıyla çevrilmiş olup, batısında yer alan

İran İslam Cumhuriyeti Asya’nın batısında yer alan bir devlet. Kuzeyinde Ermenistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Hazar Denizi, doğusunda Afganistan ve Pakistan, batısında Türkiye ve Irak, güneyinde Basra ve Umman körfezleri bulunur.
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Türkiye ile 13 kilometrelik bir sınırı vardır. Bu sınır bölgesi Türkiye tarafından "Dil Ucu" olarak adlandırılmakta olup, Türkiye ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan yol Dil Ucu'nda

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak ve Suriye'dir.
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Aras nehri üzerine inşa edilen "Hasret Köprüsü"nden geçmektedir. Özerk Cumhuriyet de, tarihî Nahçıvan Hanlığı gibi, kendisine başkentlik yapan Nahçıvan şehrinin adı ile anılmaktadır. Şehir bugün yaklaşık 70.000 nüfusa sahip olup, Nahçivan'ın toplam nüfusu ise 400 bin civarındadır.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti,

Aras Nehri Doğu Anadolu’nun kuzey kısmında doğup aldığı birçok kollarla büyüyerek, Türkiye içinde 441 km yol kat ettikten sonra, Kafkasya’nın güneydoğusunda Mugan önünden geçerek, Hazar Denizine dökülen ve bütün uzunluğu 920 km olan ırmak.

Bingöl Dağları ile Palandöken Dağlarından inen kollarla beslenip büyür. Şahvelet, Nalbant ve Sakaltutan dağlarından gelen kollarla kuvvetlenir. Topçu ve Sakaltutan dağları arasındaki bir vadiden Pasinler Ovasına girer.
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

kuzeyi ve

yön
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

doğusu

güneşin doğduğu yön
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Ermenistan ile,

Ermenistan (Ermenice: Հայաստան, Hayastan, Hayq), Asya’nın batısında yer alan bir devlet. Kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan, batısında Türkiye, güneyinde Nahçıvan ve İran yer alır. Güney Kafkas Dağları ile Karadeniz ve Hazar Denizi arasında kalan bölgede denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Başkenti Erivan'dır.
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

güneyi ve

dört ana yönden biri
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

batısı da

güneşin battığı yön
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

İran topraklarıyla çevrilmiş olup,

İran İslam Cumhuriyeti Asya’nın batısında yer alan bir devlet. Kuzeyinde Ermenistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Hazar Denizi, doğusunda Afganistan ve Pakistan, batısında Türkiye ve Irak, güneyinde Basra ve Umman körfezleri bulunur.
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

batısında yer alan

güneşin battığı yön
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Türkiye ile on üç kilometrelik bir sınırı vardır. Bu sınır bölgesi

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak ve Suriye'dir.
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Türkiye tarafından

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak ve Suriye'dir.
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Dilucu olarak adlandırılmakta olup, Türkiye ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan yol Dilucu'nda

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak ve Suriye'dir.
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Aras Nehri üzerine inşa edilen "Hasret Köprüsü"nden geçmektedir.

EtimolojiNahçıvan adının çeşitli kullanılış biçimleri şunlardır:

Nakhichevan, Nachidsheuan, Nakhijevan, Nakhchawan, Nakhitchevan, Nakhjavan ve Nakhdjevan. Ondokuzuncu yüzyıl dil bilimcisi

Aras Nehri Doğu Anadolu’nun kuzey kısmında doğup aldığı birçok kollarla büyüyerek, Türkiye içinde 441 km yol kat ettikten sonra, Kafkasya’nın güneydoğusunda Mugan önünden geçerek, Hazar Denizine dökülen ve bütün uzunluğu 920 km olan ırmak.

Bingöl Dağları ile Palandöken Dağlarından inen kollarla beslenip büyür. Şahvelet, Nalbant ve Sakaltutan dağlarından gelen kollarla kuvvetlenir. Topçu ve Sakaltutan dağları arasındaki bir vadiden Pasinler Ovasına girer.
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Johann Heinrich Hübschmann'a göre Ermenice "Nakhichavan"'ın edebi anlamı,


...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

İncil'de


...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Nuh Peygamber'in Gemisi'nin komşu

bkz. Nuh
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Ağrı dağına inişine atfen "iniş yeri"dir. Ancak Hubschmann antik çağlarda bu yerin bu isimle anılmadığını da not etmektedir. Tersine günümüzdeki adın ""Naxcavan"dan "Nahçıvan"a evrildiğini iddia etmektedir. "Naxc" ön takısı ona göre bir isimdi ve "avan"

Ağrı Dağı,Ararat (Selçuklular döneminde; Eğri Dağ, resmi adıyla Büyük Ağrı Dağı), Türkiye'nin en yüksek dağıdır. Zirvesi 4 mevsim boyunca erimeyen kar ve takke buzulu ile kaplı volkanik bir dağ olan Ağrı Dağı, Türkiye'nin doğu ucunda, Ağrı ilinin sınırları içerisinde yer almaktadır. Dağ, İran'ın 16 km batısında ve Ermenistan'ın 32 km güneyindedir.
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Ermenice "şehir" demek. Nahçıvan

Hint Avrupa dil ailesinden bir dil olup, otuz sekiz harften oluşan alfabesi MS 5. yüzyılın başlarında piskopos Aziz Mesrop Maştotz tarafından bulunmuş olup, Ermenistan’ın resmi dilidir. 19. yüzyılda Ermeni edebiyat dilinin de gelişmesiyle, Doğu (Erivan) ve Batı (İstanbul) lehçeleri arasındaki ayrım iyice ortaya çıkmış, o dönemler Farsça’nın bir dialekti sanılan bu dilin özgün bir Hint - Avrupa dili olduğu da anlaşılmıştır.
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Batlamyus'un Coğrafyasında ve diğer klasik yazarlar tarafından Naxuana olarak ifade edilmiştir. Diğer kullanımlara göre Nahçıvan adı ülkenin güzelliğine atfen

Geç İskenderiye Dönemi'nde yaşamış (M.S. II. yüzyılın birinci yarısı) ünlü bilim adamlarından birisi de Batlamyus'tur. Hayatı hakkında hemen hemen hiç bir bilgiye sahip değiliz. Müslüman astronomlar 78 yaşına kadar yaşadığını söylerler. Belki Yunan asıllı bir Mısırlı, belki de Mısır asıllı bir Yunanlıdır. Yunanca adı Ptolemaios'tur, ama harf uyuşmazlığı nedeniyle Ortaçağ İslâm Dünyası'nda Batlamyus diye tanınmıştır.
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Farsça Nakş-ı Cihan 'dan (Dünyanın Görüntüsü) gelmektedir.

Kökü itibarıyla dünyanın en eski dilleri arasında yer alan Farsça, milattan yediyüz yıl öncesine ait açık tarihi ve bin yıllık yazılı eserleriyle İran’ın köklü ve sağlam kültürünü komşu ülkelere kadar tanıtmıştır.
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Orta Çağ

Orta Çağ, Avrupa tarihinin geleneksel ve şematik olarak üç çağa ayrılışında, ortada kalan çağa verilen isimdir. Bu üç çağ: Antikitenin klasik uygarlıkları (Antik Çağ), Orta Çağ ve Modern Zamanlar'dır.
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Arap yazarları bölgeden Nashava diye bahsetmektedir.

İdari yapıNahçıvan Özerk Cumhuriyeti (NÖC)'nin statüsü

Resim:Libyen-oase1.jpg|thumb|250px|Libya'da bir vaha


...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

12 Kasım

12 Kasım Gregorian Takvimine göre yılın 316. günüdür. Sonraki sene için 49 (Artık yıllarda 50) gün var.
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

1995 tarihinde halk oylaması ile kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'nın 9. Bölümünde düzenlenmiştir. Buna göre; NÖC içişlerinde özerk, savunma ve dış politikasında ise

1995 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Azerbaycan'a bağımlı bir statüye sahiptir. Yasama organı 45 üyeli Ali Meclis'ten, yürütme organı ise Bakanlar Kurulu'ndan oluşan Nahçıvan'da yargı görevi bağımsız mahkemelerce ifa edilmektedir.

NÖC,

Azerbaycan resmî adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti (Azericesi: Azərbaycan Respublikası), Güney Kafkasya'da bir devlet. Kuzeyde Rusya, kuzey batıda Gürcistan, güney batıda Ermenistan, güneyde İran ve güney batıda Türkiye (Nahcivan sınırı) ile komşudur. Doğu sınırını Hazar Denizi çizmektedir. Bir kısmı Avrupa ve bir kısmı Asyadadır. Başkenti Bakü'dür.
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Türkiye'nin de taraf olduğu 1921 Moskova ve Kars Antlaşmaları uyarınca Özerk Statüsü devam etmek kaydıyla

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, İran, Irak ve Suriye'dir.
...
Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Azerbaycan'a bırakılmıştır. Bu çerçevede, Türkiye de NÖC'ün statüsünün devamında dolaylı olarak bir güvence unsuru haline gelmiş Nahçıvanın sınır bütünlüğünü kabul etmiştir.ancak KKTC'deki gibi daimi bir garantörlük söz konusu olmamıştır. Türkiye'nin orta ve uzun vadeli stratejisinde çok önemli bir yere sahip olan NÖC ile Azerbaycan arasında fiziki bir bağlantı bulunmamaktadır.

NüfusNÖC, tarihi Nahçıvan Hanlığı gibi, kendisine başkentlik yapan Nahçıvan şehrinin adı ile anılmaktadır. Şehir bugün 70.389 kişi nüfusa sahip olup (1 Ocak 2008 resmi verisi). Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin toplam nüfusu ise 384.400 kişidir (1 Ocak 2008 resmi verisi).

NÖC, Nahçıvan şehri ile buna bağlı 7 ilçeden oluşmaktadır (1 Ocak 2008 resmi verilerine göre Şerur:97.929 kişi, Sederek:13.339, Babek:67.726, Şahbuz:21.783, Culfa:39.071 Kengerli: 26.093 ve Ordubat:43.143 kişi).

Etnik yapı

1 Ocak 2008 resmi verilerine göre Nahçivan Özerk Cumhuriyetinin nüfusu 384.400. Etnik yapı ise 1 ocak 1999 resmi verilerine göre 350.806 Azeri (% 99.5), 1.121 Kürt (%0.32), 384 Rus (% 0.11), 97 Türk (% 0.027), 95 Ukrayanalı (% 0.027), 76 kişi (% 0.021) ise diğer halkların temsilcileri.

Coğrafya

NÖC, 5.363 km² yüzölçümüne sahiptir (Nahçıvan şehri - 35.48 km² , Kengerli İlçesi - 682 km² , Culfa İlçesi - 995 km² , Ordubad İlçesi - 972 km² , Sederek İlçesi - 151.34 km² , Şerur İlçesi - 707.5 km² , Şahbuz İlçesi - 918 km² olmak üzere) . Arazi yapısı dağlık bir nitelik gösteren Nahçıvan'da ovaların toplam araziye oranı % 20, ormanların oranı ise % 2 civarındadır.

Azerbaycan'a bağlı olmakla birlikte, bu ülkeyle fiziki bağlantısı olmayan NÖC, Türk Cumhuriyetleri arasında Türkiye ile fiziki bağlantısı bulunan tek toprak parçasıdır. Türkiye ile Nahçıvan arasında 13 km.lik bir sınır bulunmaktadır. Nahçıvan şehir merkezi ile Türkiye'nin Iğdır ili arasındaki uzaklık 160 km olup, iki şehir karayolu ile birbirlerine bağlanmıştır. İki ülke arasındaki ulaşım ve ticari ilişkiler Dilucu Kapısı'ndan gerçekleştirilmektedir.

Eğitim-öğretimNüfusunun % 28'i şehir merkezlerinde yaşayan Nahçıvan'da 228 ilk ve orta öğretim okulu, 5 meslek lisesi ve 2 üniversite bulunmaktadır. 1999 yılı itibariyle toplam öğrenci sayısı 80.000 olarak tespit edilmiştir. Nahçıvan'da 235 Türk, Türkiye'de ise 200 Nahçıvanlı yükseköğrenim öğrencisi bulunmaktadır.

                                                                      

                                                                                            

Konya’dan Erzurum’a gitmek üzere Yola Akşam Saat 19.00’da Yola Çıkıyoruz. 12 Saat Sürecek bir Yolculuk ile Erzurum’a ulaşıyoruz burada alacağımız kahvaltı’nın Ardından

 

1.Gün Erzurum, Ulu Cami, Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler, Kongre Binası

Bir ismi de Atabey olan şehrin en eski camisi Ulu Cami, tuğla minaresi ve çini motifleriyle tanınan Yakutiye Medresesi, Üç Kümbetler olarak bilinen Selçuklu dönemi türbeleri, yurdumuzdaki medreselerin en büyüğü olan Çifte Minareli Medrese, minare ve gözetleme kulesi olarak inşa edilip sonradan üzerine saat ilave edilen Saat Kulesi ile Erzurum Kalesi gezeceğimiz noktalardan bir kaçı. Erzurum gezisinin ardından Kars'a hareket.
Konaklama: Kars


2.Gün Ani Harabeleri, Büyük Katedral, Kars Kalesi, Havariyyun Kilisesi, Ağrı Dağı, İshakpaşa Sarayı
Ermenistan sınırını belirleyen Arpaçay'ın oluşturduğu derin vadinin hemen üzerinde kurulan ve dönemin önemli ticaret merkezlerinden olan Ani Harabeleri'ne gidiyor; Büyük Katedral, Resimli Kilise, Selçuklu Sarayı, Menuçehr Cami gibi önemli kalıntılara sahip kenti geziyoruz. Rusların bölgede egemen olduğu dönemde yapılan taş binalar, Kars Kalesi, bugün cami olarak kullanılan Havariyyun Kilisesi gibi güzellikleri barındıran Kars'tan, Ağrı Dağı'nın muhteşem görüntüsü eşliğinde Doğubeyazıt'a hareket ediyor, bezeme sanatının ince örnekleri, ilk kalorifer modeli denebilecek ısıtma sistemi ve 366 odası ile 99 yılda bitirilen İshakpaşa Sarayı'nda günü bitiriyoruz. Konaklama: Iğdır

 

3.GÜN NAHÇİVAN –MEYDAN-ALİYEV MÜZESİ – ESHAB-I KEHF

Otelde alacağımız Sabah Kahvaltısından Sonra Nahçivan sınırına Yola Alıyoruz. Gerekli İşlemlerin Ardından Nahçivan’a giriş ve İlk durağımız Nahçivan Azaldık Meydanına gidiyoruz. Burada serbest zaman veriyoruz. Buranın hemen ardından ilk durağımız Haydar Aliyev Müzesi olacak. Şehir merkezine 18 km uzaklıkta bulunan Eshab-ı Kehf mağaraları gezisini yaptıktan sonra şehir merkezine geri dönüyoruz. Otelimize yerleştikten sonra Serbest Zaman veriyoruz. Akşam yemeğini aldıktan sonra Konaklama Otelimizde. Nahçivan

 

4.GÜN – HATIRA MÜZESİ – MÜMİNE HATUN TÜRBESİ – HAZRETİ NUH TÜRBESİ – TARİH MÜZESİ

Otelde alacağımız Sabah kahvaltısından sonra Hatıra müzesini geziyoruz. Şehir içerisinde bulunan Mümine Hatun Türbesi ve Hazreti Nuh Türbesi Ziyaretlerini Yaptıktan Sonra Tarih müzesi gezisini yapıyor ve serbest zaman veriyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. Nahçivan

 

5.GÜN MURADİYE Şelalesi, Akdamar Adası, Kutsal Haç Kilisesi, Van Gölü, Van Kalesi

Otelde alacağımız Sabah kahvaltısından sonra Gümrük Kapısına Hareket Ediyoruz. Gerekli işlemlerden Sonra 
Van yolu üzerinde bulunan Muradiye Şelalesi'nde vereceğimiz molanın ardından Van Gölü'nde yer alan ve Hıristiyanlığın önemli dini merkezlerinden birisi olan Akdamar Adası'na gitmek üzere teknelerde yerimizi alıyoruz. Cephesinde İncil'den sahnelerin anlatıldığı alçak kabartma taş işçiliği örnekleri bulunan Kutsal Haç Kilisesi'ni gezdikten sonra, deniz seviyesinden 1600 metre yüksekte bulunan Van Gölü'nde sodalı sularının keyfini çıkarıyor; 3000 yıllık bir tarihi barındıran Van Kalesi'nden, göl üzerine yansıyan son ışıltılarıyla günbatımını izliyoruz. Akşam Yemeğini Yolda Aldıktan Sonra Konya’ya Dönmek üzere yola çıkıyoruz.

 

 

ÜCRETE DÂHİL HİZMETLERİMİZ.

 • 4 Gece Konaklama
 • Konya’dan Gidiş Dönüş ulaşım
 • Sabah Kahvaltılar
 • Akşam Yemekleri
 • Rehberlik Hizmeti
 • Sınır Kapısı Giriş işlemleri
 • Araç içi İkramlar
 • Tekne Gezisi

 

ÜCRETE DÂHİL OLMAYANLAR

 • Öğle Yemekleri
 • Yurt Dışı Çıkış Harcı
 • Kişisel Harcamalar
 • Müze Giriş Ücretleri

Yetişkin Kişi Başı Ücret : 480 USD
0-4 Yaş Çocuk Ücretsiz / 5-9 Yaş Arası Çocuk Ücreti: 390 USD

 

Hasret Köprüsü Nahçıvan

Türkiye ile Nahçıvan arasında 13 kilometrelik sınıra ‘Dil Ucu’ ismi veriliyor. ‘Geleceğin Andorra’sı’ olarak tanımlanan Nahçıvan’ı Türkiye’ye Aras üzerindeki ‘Hasret Köprüsü’ bağlıyor.

Büyük Selçukluların, Oğuz boylarının sesleri yankılanır Nahçıvan ovalarında halen. Bir yüzü Anadoluya, diğer yüzü Orta Asya’nın derinliklerine dalar gider Nahçıvan’ın. Anadolu ile kültürü, dili kardeş olan bu topraklarla aramızda fiziki sınır vardır yalnızca. Bu sınır ülkemizde ‘Dil Ucu’ olarak adlandırılmakta olup Türkiye ile Nahçıvan’ı birbirine bağlayan yol, Aras Nehri üzerine inşa edilen ‘Hasret Köprüsü’nden geçer. Özerk Cumhuriyet, tarihi Nahçıvan Hanlığı gibi kendisine başkentlik yapan Nahçıvan şehrinin adı ile anılır. Şehir bu gün 70 bin nüfusa sahip, toplam nüfus ise 400 bin civarında.

Tarihi abidelere göz atıyorum. Dede Korkut, Köroğlu, Nuh Peygamber Türbesi, Ashab-ı Keyf Mabedi... Çıkıp bir an önce  yola Dedem Korkut’un dizi dibine bağdaş kurmalı, aklı karışık bu çağdan haber sormalıyım diyorum.

Hasret Köprüsü
Yola çıkma vaktidir. Gazeteci Dostum Recep Yazgan yanımda olduğu halde THY ile önce Kars’a oradan  Iğdır’daki Dilucu Sınır Kapısı’na geldiğimizde pek keyifliydik. (Şimdi AnadoluJet yolcuları da Nahçıvan’a doğrudan ulaşma imkânına sahip.) Recep Abi  yol boyu Köroğlu hikayeleri anlatıp duruyordu. Nahçıvan sınırında bir demir köprü var, ırmağı aşıp bizi birbirimize bağlayan: Biz ‘Hasret Köprüsü’ demişiz adına, onlar ‘Ümit Köprüsü’. Gümrükten geçerken bir gümrük görevlisi “Nahçıvan’a hoş geldiniz” diyor bize Türkçe. Nizam, Gülhane Askeri Akademisi’nde  eğitim görmüş. Culfa’dan  Nahçıvan’a  geçiyoruz. Yol boyu karpuz sergileri. Recep Abi bu sefer İsmet Özel takılıyor. “Karpuz sergilerinde niçin lüküs yanar”. Düzenliliği, temizliği ve yol boyu yemyeşil  çevresiyle çok güzel görünüyor  gözüme kent. Şehrin neresinde olursanız olun bir yerlerden dağları görüyorsunuz; buram buram doğu. Karasal iklimin kuruluğu nedeniyle sıcak yaz gününde terlemiyoruz bile. Özellikle Haça Dağı, ortasındaki yarıkla olağanüstü bir görüntü sergiliyor.

Nuh’un Gemisi
Tufan Efsanesi’ne göre, bu dağ yarılıp Nuh’un Gemisi’ne yol vermiş ve o yarıktan geçen gemi Ordubad Kenti yakınlarındaki Gemiqaya’ya çıkmış. Nuh Çıkan’dan geldiği de söyleniyor Nahçıvan adının. Şehirdeki evler bembeyaz taşlardan, aydınlık çehreleriyle ferah bir atmosfer. Çok az otomobil olduğu için trafik hiç yok.  Küçükçe bir şehir ve hemen şehirden çıkıp  doğanın serin gölgesine atabiliyorsunuz kendinizi.

İlk gün küçük bir otelde konaklıyoruz. Temiz bir otel. Personel doğulu güleç yüzünü esirgemiyor bizden. Türkiyeli olduğumuzu bildiklerinden özel bir ilgi gösteriyorlar bize. Otel özellikle İranlı misafirleri konuk ediyormuş hafta sonları. Kır lokantalarında  çimenlerin üzerinde piknik yaparcasına, nefis bir sofrada, dağlara karşı nefis yemekler yedik: Taptaze salatalar, sebzeler ve mangalda etler... İkinci gün şehri dolaşmak için bir taksi kiralıyoruz. Şoförümüz Haydar. Haydar Aliyev’in adaşı bize mihmandarlık ediyor aynı zamanda. Hava çok güzel. Haydar önce adaşına götürüyor bizi. Haydar Aliyev Sarayı’na gidiyoruz. Hayranlık uyandıran bir bina... Türk mimarlar inşa etmiş kenti. Türk müteahhitler, neredeyse bütün kamu binalarına giydirme yaparak, kentin çehresine estetik bir yüz kazandırmışlar. Şehrin tarihi, turistik yerlerine uğruyoruz. Müzeleri çok beğeniyoruz. Haydar Aliyev Müzesi’ni geziyoruz. Azerbaycan edebiyatının seçkin elyazmalarının korunup sergilendiği Edebiyat Müzesi özellikle sanat tutkunları tarafından görülmeli.

Biz Ölürüz, Eser Kalır Yadigar
Mümine Hatun Türbesi’nden etkilenmemek mümkün değil.
13’üncü yüzyılda Kızıl Arslan’ın, annesi Mümine Hatun adına Acemi bin Ebu Bekir tarafından yaptırılan Mümine Hatun Türbesi görülmeli mutlaka. O devasa anıtın her santimetrekaresinde erken kaybedilen bir eşe, bir anneye sevginin ifadesi öyle güçlü ki. 1186-1187 yıllarında yapılan bu kulesel mezar, dış cephesindeki yüksek nişleri, oya gibi işlenmiş hatları ve süslemeleriyle türbe mimarisinin bir başyapıtı sayılıyor. Ön cephede çok zarif bir yazıyla şu cümleler kazınmış: “Biz gideriz, ancak kalır rüzgar. Biz ölürüz, eser kalır yadigar.”

Dedem Korkut
Dede Korkut Anıtı’nı görmek için sabırsızlanıyorum. Dede Korkut Heykeli 1999’da kitabının 1300’üncü yıldönümü şerefine dikilmiş; çok güzel bir meydanda sanki masallarını yine anlatmak için etrafına toplanacakları bekliyor. Çocukluğuma gidiyorum apansız. Dede Korkut hikâyeleriyle geçti çocukluğum. Boğaç Han’ı, Bamsı Beyrek’i, Tepegöz’ü, Salur Kazan’ın tutsaklığını unutmak mümkün müdür? Kuru bir ırmak üzerine yaptırdığı köprüden geçenden otuz, geçmeyenden döve döve kırk akçe haraç alan Deli Dumrul’u nasıl unutabilir çocuk havsalam? Her kötünün içinde bir vicdan taşıdığını, anadan öte yar olduğunu başka kim kazıyabilirdi küçücük yüreğime?

Nahçıvan Köroğlu’su
Köroğlu’nun heykelini görmek de beni çok duygulandırdı. Halk kahramanı Köroğlu da kılıcı elinde, şahlanmış atının üstünde şehri koruyor adeta... Dağları mesken tutan namlı yiğit Köroğlu’nun destansı aşkı ve yiğitlik hikayesi hangimizin aşk hafızasında yoktur? Bizim Bolulu Köroğlu ile Nahçıvan’ın Köroğlu’su arasındaki üç farkı bir çırpıda sayana şu sıcacık yaz günlerinde bir külah dondurma ısmarlamaya söz veriyorum. Azeriler de bu iki önemli figürü bizim kadar kendilerinin kabul ediyor.

Duzdağı Rüyası
Mihmandarımız bu sefer bir otele götürüyor bizi. Nahçıvan’da astım hastalarının tedavi gördüğü  Duzdağı Fizyoterapi Merkezi’ne. Dünyanın ilk tuz oteli ve 200 metre uzunluğundaki tuz mağarası gerçekten görülmeye değer.

Muhteşem Bir Yapı Nahçıvan
Nahçıvan için “Geleceğin Andorra’sı” diyorlar. Nahçıvan’dan ayrılırken garip bir hüzün kaplıyor içimi. Nahçıvanlı dostlarımızın  gösterdikleri yakınlığı, beni uzun süre besleyecek manevi zenginlikler olarak kalbimde götürüyorum.

Etiketler:

Haber ve Duyurular

Sektör ile ilgili güncel haber ve duyuruları bu bölümde bulabilirsiniz.

İNCELE

Referanslar

Verdiğimiz hizmetler ile ilgili referanslarımızı bu bölümden inceleyebilirsiniz.

İNCELE

Ziyaretçi Görüşleri

Ziyaretçi Defterini kullanarak hizmetlerimiz ile ilgi görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

İNCELE

Banka Hesap Numaraları

Ödemeleriniz için bu bölümde yer alan banka hesap numaralarımızı kullanabilirsiniz.

İNCELE